דלג לתוכן הראשי

תקנון

1.מבוא

תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין חברת פלייטווטש בע"מ באמצעות חנות וירטואלית "Toy-box.co.il" לבין קהל לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.

1.1 האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2.1 רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה, בעלי תא אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל

3.1 תנאי מוקדם לתוקף ביצוע הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

4.1 מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

5.1 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 

2.פרטי משתמש

החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, קלה ומהירה במחירים אטרקטיביים.

1.2 בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק הקניה את פרטיו כנדרש המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדוייקים,ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים חברת פלייטווטש בע"מ לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לפלייטווטש בע"מ בשל כך.
 

3.ביצוע רכישה באתר

1.3  המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.במקרה של מכירה המתבצעת ולאחריה מתברר שאזל המלאי אז חברת פלייטווטש בע"מ תודיע בדואר אלקטרוני לרוכש בתוך שלושה ימי עסקים ממועד אישור פרטי הלקוח ע"י חברת האשראי ותאפשר לרוכש לבחור מוצרים חילופי או לבטל את העסקה.

2.3 התשלומים באתר יבוצעו בכרטיס אשראי בלבד. ללקוחות האוספים את המוצרים במחסן החברה נאפשר תשלום במזומן.

3.3 המשתמש ימסור את פרטיו האישיים הנדרשים לשם ביצוע העסקה והמשלוח

4.3  חברת פלייטווטש בע"מ תאמת את פרטי הלקוח עם חברת האשראי ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תאושר ההזמנה.

5.3 במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע הקניה הודעה מתאימה.

 

4.אספקת המוצרים. איך אתה הולך לספק? משלוח בדואר?

1.4 החנות תספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ביצוע העסקה על ידי הלקוח.

2.4 החנות תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.

3.4 החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצר במקרים הבאים:

1.3.4כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,מלחמה,פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

2.3.4 שביתה אצל ספקי שירותים הדרושים להובלת המוצרים.

3.3.4 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל לאחר תיאום עם הלקוח.

5.4 זמני אספקת המוצרים המופיעים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי ,יום א-ה לא כולל שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.

 

5.ביטול עסקה והחזרת מוצרים.

1.5 ניתן לבטל רכישת מוצרים בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א (1981).

2.5 ניתן לבטל רכישה ו/או להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני לחברה בציון הפרטים …….. והשבת המוצר כשהוא  חדש ,לא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית אשר לא נפתחה והיא שלמה.

3.5 במקרה של ביטול העסקה לא יחויב הלקוח כל עוד הזמנת המוצר בוטלה לאחר ביצוע ההזמנה בטרם המשלוח ללקוח.

5.5 אם נשלח המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות על הלקוח תוך 14 ימים מקבלת המוצר, בתאום עם החברה, כתנאי לביטול העסקה.

6.5 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר זאת באם נשלח המוצר לכתובת הלקוח.

 

6.דמי משלוח.

1.6 דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר ולא יושבו במקרה בו בוטלה העסקה ע"י הלקוח.

2.6 במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3.6 הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממחסן החברה זאת בתיאום מראש ובמקרה כזה לא יגבו דמי משלוח.

 

7.שרות לקוחות

1.7 ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא"ל kirstein.danny@gmail.com  ואו בטלפון 6764222 054

תקנון
1. מבוא
תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין חברת פלייטווטש בע"מ באמצעות חנות וירטואלית "Toy-box.co.il" לבין קהל לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.
האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה, בעלי תא אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל
תנאי מוקדם לתוקף ביצוע הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

2.פרטי משתמש
החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, קלה ומהירה במחירים אטרקטיביים.
בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק הקניה את פרטיו כנדרש המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדוייקים,ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים חברת פלייטווטש בע"מ לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לפלייטווטש בע"מ בשל כך.

3.ביצוע רכישה באתר
המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.במקרה של מכירה המתבצעת ולאחריה מתברר שאזל המלאי אז חברת פלייטווטש בע"מ תודיע בדואר אלקטרוני לרוכש בתוך שלושה ימי עסקים ממועד אישור פרטי הלקוח ע"י חברת האשראי ותאפשר לרוכש לבחור מוצרים חילופי או לבטל את העסקה.
התשלומים באתר יבוצעו בכרטיס אשראי בלבד. ללקוחות האוספים את המוצרים במחסן החברה נאפשר תשלום במזומן.
המשתמש ימסור את פרטיו האישיים הנדרשים לשם ביצוע העסקה והמשלוח
חברת פלייטווטש בע"מ תאמת את פרטי הלקוח עם חברת האשראי ורק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תאושר ההזמנה.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע הקניה הודעה מתאימה.